Trybunał litewski w obronie wolności wyznaniowej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 76, Numer 2 (2011) s. 29-49
Tomasz Kempa

 

do góry