Archeologia niewiedzy w koncepcji Mikołaja z Kuzy

Folia Philosophica, Tom 21 (2003) s. 9-23
Józef Bańka

 

do góry