Ontologia w pryzmacie recentywizmu

Folia Philosophica, Tom 21 (2003) s. 49-61
Włodzimierz Zięba

 

do góry