Misyjny charakter Eucharystii w świetle nauki Jana Pawła II w liście apostolskim "Mane Nobiscum Domine"

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Tom 10 (2005) s. 207-212
Bonawentura Smolka

 

do góry