Semantyka barw wyrażana przez struktury morfologiczne w gwarach południowomazowieckich

Prace Językoznawcze, Tom 10 (2008) s. 46-56
Izabela Ejsmunt

 

do góry