Ekwiwalencja przekładu wyrażeń opisujących chód w opowiadaniu G.K. Chestertona "The Queer Feet"

Prace Językoznawcze, Tom 10 (2008) s. 123-136
Ewa Kujawska-Lis

 

do góry