Uznanie Boga jako afirmacja człowieka : o teotropicznej strukturze osoby ludzkiej

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Tom 14 (2009) s. 19-29
Grzegorz Barth

 

do góry