Klasyczna koncepcja ontologiczna, a ontologia relacyjna

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Tom 14 (2009) s. 159-170
Jacek Popławski

 

do góry