Jezus Chrystus konsekrowany jako nowa świątynia (J 10,22-39)

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Tom 14 (2009) s. 213-229
Tomasz Tomaszewski

 

do góry