"I także z nich wezmę, aby byli kapłanami i aby byli lewitami..." (Iz 66,21) : zapowiedź kapłanów spośród nawróconych pogan?

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Tom 15 (2010) s. 151-172
Janusz Lemański

 

do góry