Interpretacja rzeczywistości społeczno-politycznej w świetle teologii Henri de Lubaca

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Tom 15 (2010) s. 207-221
Janusz Szulist

 

do góry