Jezus interpretatorem pism (Łk 4,16-18 i 24)

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Tom 15 (2010) s. 247-254
Tomasz Stroynowski

 

do góry