"Lectio Divina" w nauczaniu Benedykta XVI i w pracach synodu biskupów z 2008 roku

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Tom 15 (2010) s. 255-267
Tomasz Tomaszewski

 

do góry