Kiedy zapowiedziałam, że skończę tłumaczenie, wydawnictwo zawiadomiło mnie, że sama jeszcze muszę znaleźć pieniądze na druk : rozmowa z prof. Wu Lan

Postscriptum Polonistyczne, Numer 2(6) (2010) s. 152-157
Wu Lan, Barbara Morcinek

 

do góry