Wybrane aspekty antropologii teologicznej konstytucji duszpasterskiej "Gaudium et spes" 22. Soboru Watykańskiego II

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Tom 16 (2011) s. 19-31
Janusz Bujak

 

do góry