Najwyższa władza w Kościele a organy wspomagające ją

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Tom 16 (2011) s. 49-58
Kazimierz Dullak

 

do góry