Kościół jako "communio personarum" w polskiej teologii uczestnictwa

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Tom 16 (2011) s. 115-125
Edward Sienkiewicz

 

do góry