XXIV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych : Międzynarodowa współpraca bibliotek w dobie zmieniających się potrzeb użytkowników : Białystok – Białowieża, 7–9 IX 2005 r. Akademia Medyczna w Białymstoku : Biblioteka Główna

Forum Bibliotek Medycznych, Tom 1, Numer 2 (2008) s. 271-272
Danuta Dąbrowska-Charytoniuk

 

do góry