Obraz dzieciństwa w pracach plastycznych dzieci w wieku przedszkolnym

Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli , Numer 4 (2015) s. 145-152
Tatiana Kłosińska , Ewa Jędrzejowska (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Ewa Jędrzejowska, "Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrane aspekty", Opole 2014

 

do góry