Ekonomiczne granice nieruchomości przemysłowej a wartość wskaźnika LtV

Problemy Zarządzania, Tom 12, Numer 4 (1) (2014) s. 151-168
Edward Wiszniowski

 

do góry