Renty z tytułu szkód na osobie : tendencje i wyzwania w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej

Problemy Zarządzania, Tom 12, Numer 4 (1) (2014) s. 222-245
Ilona Kwiecień, Anna Jędrzychowska

 

do góry