Punkt rozdzielenia jako determinanta więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstw

Problemy Zarządzania, Tom 13, Numer 1 (1) (2015) s. 13-28
Piotr Banaszyk

 

do góry