Rozmowa targowa w rozwijaniu więzi międzyorganizacyjnych na przykładzie branży nieruchomości handlowych

Problemy Zarządzania, Tom 13, Numer 1 (1) (2015) s. 88-103
Marcin Gębarowski, Dariusz Siemieniako

 

do góry