Przyczynek do teorii zarządzania międzyorganizacyjnego

Problemy Zarządzania, Tom 13, Numer 1 (1) (2015) s. 118-132
Zbigniew Olesiński

 

do góry