Filozofia na tropie światopoglądu

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 55, Numer 1 (2012) s. 104-109
Patrycja Burba , S. Janeczek (aut. dzieła rec.), R. Charzyński (aut. dzieła rec.), M. Maciołek (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
"Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej", red. S. Janeczek, R. Charzyński, M. Maciołek, Lublin 2011

 

do góry