Konterfekt pisarza : negocjacje wizerunku

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 32 (2014) s. 47-78
Katarzyna Witkiewicz

 

do góry