"Andronice" Marii Komornickiej : między kreacją femme fatale a gnostycką transgresją

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 32 (2014) s. 175-198
Marta Zofia Bukała

 

do góry