Aktualność jako epistemologicznie doniosła wartość prawdy

Folia Philosophica, Tom 7 (1990) s. 7-38
Józef Bańka

 

do góry