Recentywizm, czyli czas i byt

Folia Philosophica, Tom 9 (1992) s. 51-72
Włodzimierz Koniew

 

do góry