Naukoznawcza i recentywistyczna koncepcja zdarzeń

Folia Philosophica, Tom 9 (1992) s. 73-84
Janusz Czerny

 

do góry