Między tradycją a nowatorstwem : semantyka i funkcje motywu zamku w "Grażynie" Adama Mickiewicza

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 19 (2001) s. 57-72
Katarzyna Puzio

 

do góry