Przełożony generalny oo. dominikanów z wizytą na KUL

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 14, Numer 1 (1971) s. 94
kt

 

do góry