Rola niemieckiego dziedzictwa kulturowego w procesie transformacji społeczno-kulturowych na pograniczu zachodnim : (na przykładzie środkowego Nadodrza)

Studia Etnologiczne i Antropologiczne, Tom 6 (2002) s. 161-174
Andrzej Brencz

 

do góry