Pozycja prawno-ustrojowa transnarodowych federacji partii politycznych

Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Tom 10 (2014) s. 27-46
Izabela Maria Jankowska

 

do góry