Znaczenie ośrodków kultu religijnego dla utrzymania tożsamości etnicznej i narodowej : (na przykładzie Warmii)

Studia Etnologiczne i Antropologiczne, Tom 3 (1999) s. 255-262
Anna Szyfer

 

do góry