Pismo Ministerstwa Finansów z 27.VIII. 1960 r. w sprawie opodatkowania wynagrodzeń adwokatów-członków zespołów adwokackich

Palestra, Tom 4, Numer 11(35) (1960) s. 99-101
J. Dusza

 

do góry