Poetyka rysopisu postaci w powieści autobiograficznej Iwana Bunina "Życie Arsieniewa"

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Tom 7 (1983) s. 16-47
Zbigniew Maciejewski

 

do góry