"Historia" i "wypowiedź" w strukturze opowiadań Siergieja Siergiejewa-Censkiego (1900-1910)

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Tom 6 (1982) s. 37-55
Teresa Walczyk

 

do góry