Fragmenty księgozbioru klasztoru karmelitów w Sąsiadowicach w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Hereditas Monasteriorum, Tom 6 (2015) s. 251-290
Agnieszka Franczyk-Cegła

 

do góry