Negatywny obraz psa w Biblii : przyczyny i konsekwencje

Colloquia Theologica Ottoniana, Numer 1 (2011) s. 51-96
Janusz Lemański

 

do góry