Angielskie zapożyczenia fonetyczne i graficzne w polszczyźnie ogólnej przełomu XX i XXI wieku

Studia Językoznawcze, Tom 9 (2010) s. 161-207
Ksenia Małgorzata Olkowska

 

do góry