Synonimia w świetle "Słownika synonimów polskich" Adama Stanisława Krasińskiego z 1885 roku

Studia Językoznawcze, Tom 11 (2012) s. 81-91
Lucyna Agnieszka Jankowiak

 

do góry