Jak się ma "krawat" do "kravat'", "dywan" do "divan" czy "kawior" do "kavior", czyli o polsko-rosyjskiej homonimii międzyjęzykowej

Studia Językoznawcze, Tom 11 (2012) s. 93-108
Ewa Komorowska

 

do góry