Od średniowiecznej do współczesnej polszczyzny, czyli o stałości w języku

Studia Językoznawcze, Tom 11 (2012) s. 221-231
Bogdan Walczak

 

do góry