Zadania a możliwości jednostki dowodzenia poziomu taktyczno-operacyjnego

Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Numer 3 (2012) s. 55-64
Ireneusz Fura

 

do góry