Struktura organizacyjna we współczesnej organizacji

Obronność - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, Numer 3 (2012) s. 212-223
Radosław Swół

 

do góry