Rozumienie wstydu oraz ocena jego źródeł przez osoby zdrowe i pacjentów z wstydliwymi chorobami

Opuscula Sociologica, Numer 4 (2013) s. 51-61
Teresa Rzepa, Ryszard Żaba, Oliwia Jakubowicz

 

do góry