Struktura władzy i podziały administracyjne obwodu kaliningradzkiego

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 3 (2014) s. 171-180
Tadeusz Palmowski

 

do góry