Funkcje i zadania regionalnej oraz lokalnej organizacji turystycznej w aspekcie rozwoju turystyki w regionie na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Ekonomiczne Problemy Turystyki, Tom 1, Numer 2 (22) (2013) s. 75-91
Aneta Wolna-Samulak, Marta Bodrun

 

do góry