Znaczenie środków unijnych dla wspierania zrównoważonego rozwoju turystyki w wybranych gminach uzdrowiskowych województwa zachodniopomorskiego

Ekonomiczne Problemy Turystyki, Tom 1, Numer 2 (22) (2013) s. 155-173
Beata Meyer, Anna Gardzińska, Agnieszka Sawińska

 

do góry